REDCOLOUR , USTALARININ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SPONSOR OLMAKTADIR.


Değerli REDCOLOUR ustaları. REDCOLOUR, ustalarının Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları için, üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirerek, ustaların sınav ücretleri  karşılanmaktadır. REDCOLOUR ülkemizde nitelikli işgücünün gelişmesini ve inşaat alanındaki uygulamaların Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ustalarca yapılmasını desteklemektedir. Proje kapsamında belge almak için başvuran ustalarımız, Üretici Firma olarak Sponsorluk Anlaşması Yaptığımız Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olan TALMAÇ Belgelendirme tarafından yapılan teorik ve performans sınavlarına katılırlar. Sınavlarda başarılı olan ustalarımız, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar. Bilindiği gibi 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu uyarınca belirlenen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan işçilerin çalıştırılması yasaklanmıştır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.


Bireyler İçin Avantajları;


Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir. Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler İçin Avantajları;

İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.


MYK MESLEKİ YETERLİLİKBELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; "Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”


PROJE KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?


Ustalarımız REDCOLOUR sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan inşaat boyacısı ve ısı yalıtımcısı mesleklerinde, Mesleki Yeterlilik Sınavlarına girerek, başarılı olmaları durumunda bu iki  yeterlilikte Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. Projemizden yararlanarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımızın sınav ücretine karşılık gelen tutarı REDCOLOUR tarafından karşılanarak, sınavda başarılı olan adayların sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fon´undan karşılanır.


Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımız, ön başvurularını sitemiz üzerinden yaparak süreçlerini başlatırlar. Ön başvurusu alınan ustalarımız, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olan TALMAÇ Belgelendirme  tarafından aranarak süreç hakkında bilgilendirilir ve başvuru süreci tamamlanır. Başvuru sürecini tamamlayan ustalarımıza sınav tarihi ve saati bildirilir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olan TALMAÇ Belgelendirme tarafından ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlar sonrasında başarılı olan ustalarımıza, Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.


SINAV TARİHİ VE SAATİ NASIL BELİRLENİR?


Sınav tarihi ve saati belge almak için başvuru yapan ustalarımızla birlikte belirlenir. Sınava katılarak başarılı olan adaylara MYK tarafından düzenlenen belgeleri, yetkili kuruluş tarafından imza karşılığında teslim edilir.


SINAVA GELİRKEN YANIMIZDA HANGİ ARAÇ GEREÇLER BULUNMALIDIR?


Sınava girecek ustalarımızın, sınava gelirken yanında kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulunması zorunludur. Bunun dışında sınav için gerekli olan tüm araç gereç ve dokümanlar sınav merkezinde mevcuttur.


SINAVDA ADAYA KAÇ HAK VERİLİR?


Sınavlarda adayların her bir bölüm için ayrı ayrı olmak üzere toplam 3 hakkı vardır. Örneğin performans sınavını geçerek sadece yazılıdan başarısız olan bir aday, bir sonraki hakkında sadece yazılıdan sınava girer ve başarılı olduğunda belgelendirme hakkı kazanır.


ÖN BAŞVURU


Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarına ön başvuru için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ön başvurusu (Link:https://www.talmacbelgelendirme.com.tr/online-islemler/online-basvuru-formu/)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (Link: https://www.myk.gov.tr/)